สัมผัสศาสตร์แห่งความสมดุลทั้งกาย และใจ
ที่ The Sanctuary by Pure Yoga ของคาเธ่ย์ แปซิฟิค
Feb 20, 2019

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ยกระดับประสบการณ์ในการเดินทางให้ผู้โดยสารได้สัมผัสความสงบและผ่อนคลายเพื่อสร้างสมดุลให้แก่ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วยโซนใหม่ล่าสุด ‘The Sanctuary by Pure Yoga’ ณ ห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินชั้นธุรกิจ The Pier สนามบินนานาชาติฮ่องกง กิจกรรมสุดพิเศษนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ The Pure Group มีพื้นที่ทั้งหมด 700 ตารางฟุต โดยแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ The Body Sanctuary สำหรับฝึกโยคะ และ The Mind Sanctuary สำหรับฝึกสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายก่อนออกเดินทาง

ผู้โดยสารสามารถใช้เวลาทำกิจกรรมได้หลากหลายในห้องรับรองไม่ว่าจะเป็นการลิ้มรสอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของคาเธ่ย์ แปซิฟิคที่ The Noodle Bar ทำงาน หรือดับกระหายด้วยเครื่องดื่มจากบาร์หรือ The Teahouse และด้วยพื้นที่สำหรับฝึกโยคะใหม่ล่าสุดนี้ ผู้โดยสารสามารถผ่อนคลาย และฟื้นฟูสมดุลให้แก่ร่างกาย และจิตใจด้วยการฝึกโยคะและสมาธิได้ก่อนออกเดินทางThe Body Sanctuary เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการฝึกโยคะแบบพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมดุลให้แก่ร่างกายและจิตใจ โดยมีวีดีโอสอนโยคะจากผู้ฝึกสอนจาก Pure Yoga ให้ผู้โดยสารได้เรียนรู้ท่าทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับฝึกโยคะด้วยตนเอง และโซนสำหรับยืดเหยียดร่างกายในท่านั่งพร้อมคำแนะนำท่าทางการยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
ต่างๆ ให้ผู้โดยสารได้ผ่อนคลายและสุขสบายได้แม้ขณะเดินทางสำหรับพื้นที่ The Mind Sanctuary ผู้โดยสารสามารถเลือกฝึกสมาธิในบรรยากาศที่เงียบสงบได้สองแบบ คือ การฝึกสมาธิด้วยเสียงในโซนที่มาพร้อมเก้าอี้บุนวม 4 ตัวพร้อมหูฟังตัดเสียงรบกวนและ iPad ให้ผู้โดยสารได้เลือกฟังคำแนะนำการฝึกสมาธิโดยครูผู้สอนจาก Pure Yoga และการฝึกสมาธิแบบ ‘Trataka’ โดยการนั่งบนเก้าอี้นวมและเพ่งสมาธิไปที่ภาพมันดาลาบนกำแพง เพื่อทำจิตให้สงบนิ่ง การฝึกสมาธิด้วยวิธีต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยพัฒนาสมาธิ ความจำ และจินตนาการให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการฝึกจิตใจและสติให้สงบนิ่งอยู่ในการรับรู้ตลอดเวลา

The Sanctuary by Pure Yoga เป็นความร่วมมือครั้งล่าสุดระหว่าง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และ The Pure Group บริษัทสัญชาติฮ่องกง หลังจากที่เคยร่วมมือกันในแคมเปญ ‘Travel Well with Yoga’ เมื่อเดือนมกราคม 2561 เพื่อนำเสนอซีรี่ส์วีดีโอการฝึกสมาธิและฝึกโยคะบนเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อความผ่อนคลายระหว่างเที่ยวบิน


The Sanctuary by Pure Yoga เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิเข้าใช้ห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินชั้นธุรกิจ The Pier ของคาเธ่ย์ แปซิฟิคที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง รวมถึงสมาชิกมาร์โคโปโล คลับ ระดับ
ไดมอนด์ โกลด์และซิลเวอร์ และผู้โดยสารชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และคาเธ่ย์ ดรากอน นอกจากนี้ สมาชิกมาร์โคโปโล คลับ ระดับโกลด์และไดมอนด์ ที่เดินทางไปยังฮ่องกงด้วยสายการบินคาเธ่ย์ 
แปซิฟิค หรือคาเธ่ย์ ดรากอน จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ Pure Fitness เป็นระยะเวลา 1 วัน หรือสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมชั้นเรียนโยคะของ Pure Yoga ถึง 12 ครั้งต่อปี

Subscribe me