สมัครด่วน ‘ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล’ ประจำปี 2562 โครงการอบรมวิธีแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยครูฝึกมืออาชีพ
May 2, 2019

โครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) มี ชไมพร ปภัสร์พงษ์ นักขับหญิงคนแรกของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สอบผ่านผู้ฝึกสอนการขับขี่ของ Certified BMW Instructor เป็นผู้อำนวยการ และออกแบบหลักสูตร ร่วมกับวิทยากรมืออาชีพ สิรคุปต์ เมทะนี วุฒินันท์ สภาวสุ ปริตร แม้นเมฆ และเมฆสิทธิ วีระปรศุ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อีกหลายท่าน

การอบรมเน้นเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้รถยนต์ 3 แบบ ได้แก่ Mercedes-Benz ขับเคลื่อนล้อหน้า BMW ขับเคลื่อนล้อหลัง และ Subaru ขับเคลื่อน 4 ล้อ

สถานีฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 สถานี คือ Oversteer – แก้ไขอาการรถหมุน Understeer and Emergency Brake – แก้ไขอาการหลุดโค้งและการเบรคฉุกเฉิน Lane Change/ELK Test – การเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง ซึ่งทุกคนที่อบรมจะได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริงทุกสถานี

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Slalom และ Hot Lap เพื่อทดสอบความรู้ที่เรียนมา และเมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าอบรมในวันที่ 18, 19 พฤษภาคม 17, 18 สิงหาคม และ 6 ตุลาคม 2562 สมัครได้ที่ skilldriving.imc.co.th เพียง 3,900 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.facebook.com/skilldriving หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 214

heavy69daddy
FOUNDER of HEAVY69 / Martial Arts / Coffee / Beers / Cigars / Travel / Hip Hop / Reggae and all thing with Culture.

Subscribe me