Thailand Enduro Series
Jun 10, 2014

วันที่ 5-6 ก.ค. 57, TANKstore ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ระเบิดความมัน ค้นหานักปั่นพันธุ์อึด ผู้พิชิตการขี่เสือภูเขาแบบ Enduro ครั้งแรกในเมืองไทยภายใต้ระบบจับเวลามาตราฐานเดียวกับ World Enduro Series จาก SPORTident

เริ่มลงทะเบียนรับสมัครได้แล้ววันนี้

ประเภทและรุ่น

Elite Men (Age : 18-29)

Elite Women (Age : open)

Master A (Age : 30-38)

Master B (Age : 39 up)

Junior (Age : under 18)

*รางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละ Stage 1-3 ลำดับ

*รางวัลสำหรับผู้ชนะ Overall 1-5 ลำดับ

การรับสมัคร

สมัครล่วงหน้า = 600 baht + *ค่ามัดจำอุปกรณ์ = 400 baht

สมัครหน้างาน = 900 baht + *ค่ามัดจำอุปกรณ์ = 400 baht

*ค่ามัดจำอุปกรณ์ คืนครบตามจำนวน เมื่อส่งคืนอุปกรณ์ในสภาพสมบูรณ์

โอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซนทรัลเวิลด์ เลขบัญชี 879 006 9010 ชื่อบัญชีหม่อมอัญวิดา ยุคล ณ อยุธยา

หลังจากโอนแล้วให้ส่งหลักฐานการโอน พร้อมชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย และ อังกฤษ) เบอร์โทร์ และรุ่นที่จะลงแข่ง

มาที่ E-mail : support1@tank299.com

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02-259-2799, 081-929-5844

รูปแบบการแข่งขัน:

1. นักจักรยานจะต้องขี่รถจักรยานของตนเองขึ้นไปยังจุด Start โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ “ภายในเวลาที่กำหนดให้” (แบบไม่เร่งรีบ)

2. เริ่มการขี่ลง “แบบจับเวลา” จากจุด Start ของ Stage 1 ทีมงานจะเรียกทำการปล่อยตัวเมื่อขี่ผ่านจุด Start ระบบจะเริ่มทำการ

บันทึกเวลาที่ใช้ในการขี่ลงของท่านจนกระทั่งหยุดเวลาเมื่อขี่ผ่านจุด Finish ของ Stage 1

3. เมื่อขี่ผ่านจุด Finish ของ Stage 1 นักจักรยานต้องขี่ขึ้นไปจุด Start ของ Stage ต่อไป “ภายในเวลาที่กำหนดให้” อีกเช่นกัน

และจะเริ่มปฎิบัติตามข้อ 2 วนไปจนครบทุก Stage ของการแข่งขัน

การตัดสิน :

ผู้จัดจะรวบรวมเวลาที่ถูกบันทึกไว้ในการขี่ลงของท่านในแต่ละ Stage คนที่ใช้เวลาในการขี่ลง รวมแล้วได้น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ

การปรับโทษ :

1. หากนักจักรยานใช้ “เวลาที่กำหนดให้” ในการขี่ขึ้นเกินกว่าที่กำหนด จะถูกนำจำนวนเวลาส่วนเกินมาบวกเพิ่มกับเวลา

ที่ท่านใช้ขี่ลง “แบบจับเวลา” ใน Stage ต่อไป

2. นักจักรยานสามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน และกันได้ในระหว่างการแข่งขัน แต่ไม่อนุญาติให้ผู้ติดตาม ทีมงาน

หรือบุคคลภายนอกจัดเตรียมอุปกรณ์ หรือให้ความช่วยเหลือนักจักรยานในระหว่างการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาติ

จากหัวหน้าผู้จัดการแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งทันที

3. นักจักรยานที่ขี่จักรยานลัดออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ เพื่อหวังผลเวลาที่ดีกว่า จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งทันที

ในกรณีที่นักจักรยานขี่จักรยานลัดออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้โดย “ไม่เจตนา” ผู้จัดจะปรับโทษโดยการบวกเพิ่ม

เวลาสำหรับผลการตัดสินตามเหตุสมควร

รถจักรยานที่ใช้ :

ไม่ได้มีการกำหนดประเภทของรถจักรยานเป็นการเฉพาะ นักจักรยานต้องพิจาราณา

และประเมินความเหมาะสมของประเภทรถ รูปแบบการขี่ และเส้นทางด้วยตัวท่านเอง

กฎความปลอดภัย :

นักจักรยานต้องสวมหมวกนิรภัยเสมอ ขณะขับขี่รถจักรยาน การสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ

ให้เป็นไปตามวิจารณญาณของนักจักรยาน

admin

admin
description

Subscribe me