“Pay By Play” ที่พักเก๋ๆ ริมทะเลให้นอนฟรี 1 คืนใครอยากไปยกมือขึ้น
Mar 22, 2018

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี จัดทำโครงการ “Pay By Play” บริจาคเวลามอบความสุข เปลี่ยนทุกการให้ ให้มีคุณค่ามากกว่าเดิม ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วม “บริจาคเวลา” เพื่อสร้างความสุขและให้ความรู้ที่สามารถเสริมทักษะอาชีพและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา ทำอาหาร และศิลปะ ฯลฯ ซึ่งอย่างที่ทราบดีว่าบุคลากรภาครัฐค่อนข้างมีจำนวนจำกัด

ดังนั้นการสร้างสังคมแบบมีส่วนร่วมให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาทำกิจกรรมตามความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเปรียบเสมือน “ครูจิตอาสา” ที่มอบความรู้แก่เด็ก ๆ เพิ่มเติมนอกจากห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับทั้งความรู้และความสุข มีความภาคภูมิใจในตัวเอง และสอนให้เขารู้จักการให้และแบ่งปันแก่ผู้อื่น

ซึ่งในช่วงแรกของโครงการน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ศิลปินดาราให้ความสำคัญกับน้องๆ เข้ามาสอนมาเล่นกับเด็กๆ อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็น คุณคริส-คุณพลอย หอวังที่มาเล่นกีฬาสีกับน้องๆ คุณสู่ขวัญ บูลกุล ร่วมสอนและวาดภาพศิลปะกับเด็กๆ คุณฌอห์น จินดาโชติ สอนหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้เด็กมีความรู้ติดตัวและช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉิน และคุณเต้ย พงศกร ที่มาร่วมเล่นแชร์บอลกับน้องๆ ทำให้เด็กทุกคนที่นี่ล้วนมีความสุข

โครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคเอกชนมาปรับปรุงบ้านพักรับรองให้ผู้ร่วมโครงการมาพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เป็นเวลา 1 คืน) เพียงแค่มาทำกิจกรรมกับเด็กๆ โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรม 2 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2.กิจกรรมการสร้างทักษะอาชีพในอนาคตที่แต่ละคนสนใจ อาทิ สอนกีฬาฟุตบอล เลี้ยงสัตว์และปลูกผัก เป็นต้น ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่า “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลา” เพื่อให้เด็กทุกคนเมื่อออกไปใช้ชีวิตต้องสามารถดูแลตนเองได้และเป็นคนดีของสังคมต่อไป”

ส่วนหลักเกณฑ์การร่วมโครงการ Pay By Play ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Line ID paybplayblm เพียงกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยแจ้งความจำนงว่าจะเข้ามาจัดกิจกรรมอะไร แก่เด็กอายุเท่าไร จำนวนกี่คน วันและเวลาใด (เปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโครงการได้เฉพาะเสาร์) โดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดเลือกและตอบรับแก่ผู้สมัครโดยตรง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-576 5081

Subscribe me