Kevin Richardson ‘animal whisperer’
Mar 6, 2017


เควิน ริชาร์ดสัน ชายผู้อ่านใจและสามารถอยู่ร่วมกับสิงโตเจ้าป่าได้อย่างน่าเหลือเชื่อ เควิน ริชาร์ดสัน ชอบที่จะเล่นและทำกิจกรรมที่หลากหลายกับสิงโตโดยที่เค้าอยู่กับพวกมันเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของสิงโตอย่างกลมกลืนโดยที่สิงโตทั้ง 41 ตัวไม่คิดจะทำร้ายเค้าเลย

จริงๆ แล้วมันก็ไม่ใช้เรื่องมหัสจรรย์แต่อย่างใดเพียงแค่ เค้าเป็นคนช่างสังเกตุและเรียนรู้พฤติกรรมของสิงโต และรู้ว่าเวลาไหนควรหรือไม่ควรเข้าไปยุ่งกับพวกมัน ยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลาอาหารหรือช่วงติดสัตว์แล้วละก็อย่าได้ไปยุ่งกับมันเชียว เป็นใครก็คงไม่ชอบใจแน่ๆ ที่มีคนมาขัดจังหวะช่วงแห่งความสุขเช่นนั้น

Subscribe me