“GANESH BLESS YOU” by HEAVY69 X KAIJU SMUGGLER โปรเจคพิเศษที่ซุ่มไว้สักพักใหญ่ ซึ่งเป็นโปรเจคสุดท้ายสำหรับปีนี้ และโปรเจคนี้เราจะนำเงินส่วนนึงไปบริจาคให้กับโครงการต้องการจริงๆ

ก่อนจะหมดปี2018 ขอถือโอกาสปล่อยโปรเจคพิเศษที่ซุ่มไว้สักพักใหญ่ ซึ่งเป็นโปรเจคสุดท้ายสำหรับปีนี้ และโปรเจคนี้เราจะนำเงินส่วนนึงไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนและต้องการจริงๆ “GANESH BLESS YOU” by HEAVY69 X KAIJU SMUGGLER องค์พระคเณศในรูปแบบของ Lowpoly ฝีมือการออกแบบของทาง Kaiju Smuggler ที่เคยออกให้บูชาไปหลายๆรอบแล้วก็หมดทุกรอบ ทั้งแบบองค์เดี่ยวและแบบเซ็ทกล่องพรีเมียม ทีนี้เรามาดูรายละเอียดความพิเศษของการร่วมงานกันในครั้งนี้ ลักษณะ ตัวองค์เราเลือกที่จะใช้สีดำเพื่อให้รู้สึกถึงความนิ่ง สงบ สุขุม แข็งแรง ไม่ไหวติงต่อสิ่งยั่วยุหรืออุปสรรคใดๆ ดั่งคำที่เราใส่ไว้ด้านหลังของส่วนฐานว่า “STAY STRONG” ทางด้านหน้าของฐานจะเป็นโลโก้ HEAVY หนักแน่น ชัดเจน ซึ่งทางเราได้ตกลงกับทาง Kaiju Smuggler ไว้แล้วว่าจะทำสีดำแบบนี้ให้กับโปรเจคพิเศษของเราเท่านั้น ส่วนมือทั้ง4แบ่งได้ออกเป็น 1. การให้พรส่วนใหญ่จะอยู่ที่มือขวาและนิยมให้มีเกือบทุกปาง 2. ถือขนมโมทากะ หมายถึง  ความอุดม สมบูรณ์ 3. ถือเชือก หมายถึง  การควบคุม สถานะทุกอย่างให้ดีขึ้น หรืออาจะมีความหมายถึงการควบคุมสถานะการที่ควมคุมไม่อยู่ให้ดีขึ้น 4. ถือขวาน หรือ ปชชำ หมายถึง การฝ่าฟันอุปสรรค … Continue reading “GANESH BLESS YOU” by HEAVY69 X KAIJU SMUGGLER โปรเจคพิเศษที่ซุ่มไว้สักพักใหญ่ ซึ่งเป็นโปรเจคสุดท้ายสำหรับปีนี้ และโปรเจคนี้เราจะนำเงินส่วนนึงไปบริจาคให้กับโครงการต้องการจริงๆ