อย่าเห็นแก่ตัว
Feb 12, 2015

โปรเจคนี้เป็นโปรเจคที่พวกผมสามคนรวมตัวกันขึ้นมา

ผม HEAVY69 กอลฟ์ FuckingHero และ ท็อป วานรบางกอก

ลองอ่านดูนะครับ

อย่าเห็นแก่ตัว เริ่มขึ้นจากความคิดที่ว่า
ทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆ เสมอ
หากเปรียบสังคมเป็นผืนผ้าใบ
การถักทอรายละเอียดเล็กๆ ด้วยความปราณีต
นอกจากจะได้ผืนผ้าที่งดงามขึ้นแล้ว
ผ้าใบผืนใหญ่ผืนนั้นจะยังแข็งแรงขึ้นด้วย
หากเราสามารถเพิ่มโอกาส
ให้สิ่งเล็กๆ ในสังคมได้เติบโต เจริญ งอกงาม
ก็ย่อมส่งผลถึงสังคมในทางใดทางหนึ่งเช่นกัน

เราไม่อยากให้มองว่า
โครงการอย่าเห็นแก่ตัวคือการทำบุญ
แต่อยากให้คิดว่าท่านได้ซื้อแนวคิดนี้ไปสวมใส่
เราไม่อยากให้ท่านคาดหวังกับสิ่งใด
ที่อาจเป็นผลต่อเนื่องจากโครงการนี้
เพราะเราเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีกำลัง
จะขับเคลื่อนสิ่งใดในสังคมให้เปลี่ยนแปลงได้โดยตรง
แต่เราเชื่อว่าแนวคิดนี้จะค่อยๆ
เจริญงอกงามขึ้นอย่างช้าๆ
และเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง
เราจะได้เห็นจุดเล็กๆ ในสังคม
เข้มแข็ง เติบโต และเปลี่ยนแปลง

IMG_9855IMG_9908IMG_9888IMG_9997IMG_9991IMG_9976IMG_0050

รูปแบบการดำเนินโครงการ

เนื่องจากโครงการอย่าเห็นแก่ตัว
ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์แบบปลายเปิด
เราจึงต้องการฟังเสียงทุกท่านที่สนับสนุนแนวคิดนี้
ว่าจะนำผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ไปสนับสนุนหรือเพิ่มโอกาสให้สิ่งใด
เราอยากได้ยินความคิดเห็นของท่าน
แม้จะดูเล็กน้อยหรือแปลกประหลาดเพียงใด
ทุกความคิดเห็นล้วนมีค่าทั้งสิ้นสำหรับเรา

วิธีเข้าร่วมโครงการ

1. เมื่อท่านซื้อสินค้าในโครงการ ท่านจะได้ใบแสดงความคิดเห็น
กรุณากรอกความคิดเห็นของท่านลงไป

2. ถ่ายรูปใบแสดงความคิดเห็นของท่านแล้วส่งไปที่อินบ็อคของเพจ
facebook.com/heavy69 หรือ facebook.com/vanornbangkok

3. ความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกนำไปประมวลผลและคัดเลือก
เพื่อนำมาโหวตอีกครั้งโดยการกด like เราจะนำความคิดเห็น
ที่ได้จำนวนโหวตมากที่สุดไปดำเนินการจนเสร็จสิ้น
และถือว่าสำเร็จเป้าหมายของโครงการครั้งที่ 1

หมายเหตุ
โครงการครั้งต่อไป จะต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวใหม่ทั้งหมด
โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการครั้งก่อนหน้า
กล่าวโดยสรุปคือ ทุกโครงการจะถูกคัดสรรความคิดใหม่ทุกครั้ง

 

 

admin

admin
description

Subscribe me